Aktiviteten är inställd

OBS! Den planerade Skördefesten/Höstmarknaden är inställd och ersätts av "Historiska hantverk och kulturarvsdagar samt Ting för träl & bryte" den 8-9:e september.

Skördefesten/Höstmarknaden. Efteråt blir det Ting  för Bryte och Fri-Bryte. 

Alla ni som ska sälja tidsenligt hantverk måste anmäla detta. Info kommer att skickas ut...

Tomt-fix inför vintern kommer att pågå hela helgen. Alla tomtägare samt trälar ska vara på plats. Bryten kommer att tilldelas en arbetsuppgift !