Fotevikens Byalag

I backspegeln 2020 och framåt

 

1982 - då startade det hela

För 39 år sedan  1982 undersöktes vikingavraken vid inloppet till Foteviken.

1987 seglar vi vikingaskepp i roskildefjorden och vårt första besök på en vikingamarknaden

För 34 år sedan var jag med och seglade vikingaskepp i Roskildefjorden, jag upplevde min första vikingamarknad. En inköpt tovad mössa och en vikingatida väska blev vid detta tillfäll mina första vikingaattribut. Det var också då som de första planerna väcktes på att bygga ett vikingaskepp – en kopia av ett av vraken som påträffats vid Foteviken.

1986 startar föreningen SVEG
Åren innan Roskilde startade jag och Birger Enoksson  den maritima föreningen Skandinavien Viking Explorer, i dagligt tal förkortat till SVEG och där många vikingar är medlemmar i än idag. Därför blev det helt naturligt att vi deltog i experimentella arkeologiska experiment, närmare bestämt järnframställning i Höj vikingaby i Skåne, med kamrater som Anders Ödman och PU Hörberg involverade. Mycket intressant – vi lyckades med att bränna upp allt järn - slutprodukten blev en slagghög! Detta firade vi med övernattning i långhuset i 4 graders kyla.

 

Den maritima forskningen 1993 och bildande av Fotevikens museum 1995 med föreningen SVEG som en av stiftarna

För sådär 29 år sedan startade verksamheten med en markant maritimarkeologisk och skeppsteknologisk bas och forskning 1993. Detta utvecklades snart till grundandet av Fotevikens Museum som bildades  1995 med tyngdpunkt på förmedling och levandegörande av vår vikingatida och skånska historia. Vikingastaden blev ett synligt resultat av detta.

1998 byggs koggskeppen och 2003 startar Koggmuseet i Malmö med SVEGS skeppslag som medverkande medeltidare

Sedan dess har Museet också byggt två koggar som vi numera på uppdrag av Malmö stad driver inom ramen för ”Koggmuseet” inne i Malmö. Ett projekt  som kollegan Sven Rosborn mest  har arbetat med är ”Projekt 1692”. Detta är Nordens största digital historieprojekt och är samtidigt ett forskningsprojekt. Genom att använda oss av modern digital teknik byggs Malmö stad upp i en tredimensionell form.

 

 


Lyssnande bybor. Från vänster (synliga ansikten): Lasse, Veronica, Björn och Vinga. 

Föreningens inriktning blev nu som en stödjande vänföreningen till Museet med stora ideella insatser. Den experimentella arkeologin järnframställning, smide, bronsgjutning, växtfärgning, garvning, samt inte minstrekonstruktion av vikingatida båtar och segling kombinerades med det maritima arbetet med avsökning av havet efter nya skeppsfynd samt tillsammans med Fotevikens museums marinarkeologer undersöka och dokumentera skeppsvraken i närområdet.

Fotevikens Museum med utveckling av Vikingareservatet experimentella research och forskning medförde också att förmedlingsverksamheten kunde utvecklas.

SVEGs Byalaget bildas 2000

Vi ska givetvis inte glömma Föreningen SVEGs byalag.  Denna bildades år 2000.  Ett fantastisk tillskott av människor med blicken för ett vikingatida liv och leverne. 

Föreningen SVEG skapade byalaget med regler för de frivilliga att använda Vikingamuseet miljöer och medverka till förmedling av vikingatida hantverk  genom levandegörande. 

Föreningen SVEG och Byalaget fick också en filial i Malmö när Koggmuseet öppnade och här bildades Skeppslaget 2005

Föreningensverksamheten gäller  vikingatid. Vikingatid utspelar sig vikingastaden och utökades med medeltid i  Malmö och Koggmuseet med sina medeltidskeppen. 

Senaste sammarbetet har också under åren utvecklats i samverkan med Skånes Hantverksinstitut och Medborgarskolan, Fotevikens Kulturcenter.  Detta då hantverket spelar en allt större roll.

 

 

SVEGs Byalaget

 Målsättning med byalaget är att vara en resurs i museets arbete med att levandegörande miljön som finns i vikingastaden, att utveckla sitt och andras kunnande i levande historia, experimentell arkeologi och historiska hantverk, att utveckla samspelet och kamratskapet i vikingastaden till en för besökarna trovärdig tidsresa. Folket som befolkar staden under säsongen är förutom byalaget även personal, volontärer och frivilliga som är intresserade av att leva vikingaliv. Sedan många år samarbetar Fotevikens Museum med vikingaföreningar från hela Europa. Det gör vikingastaden till en självklar mötesplats för vikingaintresserade som sysslar med re-enactment och living history.

 

2020 Bildas Fotevikens Byalag som egen förening, i samverkan med föreningen SVEG

Nu skriver vi år 2021, 39 år efter att verksamhet fick sin start. inför 2020 är det nya tag och därav så flyttas den allmänna föreningsverksamheten som föreningen SVEG drivit från början till en ny plattform (www.svegfoteviken.se). Där hamnar verksamhet med Mariarkeologisk forskning,  veteranerna som var med och bildade föreningen.  Fokus blir här experimentell arkeologi som varit ett av fundamenten hela tiden i föreningens verksamhet.

Tillika blir arbetet med föreningen att utveckla levandgörande enligt principer i den internationella museiföreningen för levangörande -  IMTAL.

Rådet är den övergripande gruppen som för museet räkning och utveckling arbetar med de frivilliga och fotevikens Byalag. Det är här vi utvecklar museiteater och levangörande i första och 3dje person.

I detta råd sitt även Björn med sin ätt samt representanter för , museet,  frivilliga och fotevikens Bylag.

Fotevikens byalag

Fotevikens Byalag samverkan med Föreningen SVEG med experimentel arkeologi, och levandegörande i de musieala miljöerna. Fotevikens Byalaget är stödförening till museets verksamhet och medverkar   i de levande miljöerna. Med bas på levandegörande och hantverk i de vikingatida miljöerna blir fokus tydligare. Här följar man museet och förenings SVEG reglement för kvalitet och förmedlingskoncept.   Styrelse i fotevikens Byalag  utgör därav Byalaget Råd som samverkar med museet, förening SVEG och har en given plats i förening SVEG RÅD . Framöver kommer man också arbeta under namnet Fotevikens Byalag.

bild i miljöerna och nuvarande byalaget

/Björn